Opstarten outdoor volleybaltrainingen

Beste leden,

 

Kijken jullie er ook weer zo naar uit om te gaan volleyballen? Zoals jullie wellicht hebben vernomen is er op 24 april jl. door de overheid besloten dat er onder strikte voorwaarden bepaalde sportactiviteiten mogen worden opgestart. Voor de volleybalsport betreft het outdoor volleybaltrainingen. Er zijn specifieke regels opgesteld voor de groep tot en met 12 jaar en voor de groep vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar.

 

Vanaf het moment dat wij op de hoogte waren van deze versoepeling van de Coronaregels zijn wij als bestuur gaan onderzoeken hoe en waar wij als vereniging deze outdoor volleybalactiviteiten kunnen gaan opzetten. Hierbij zullen wij rekening moeten houden met de strikte regels die van toepassing zijn op deze outdoor activiteiten (zie voor meer informatie de site van de NeVoBo). Tevens zijn wij in overleg met de Gemeente Goeree-Overflakkee om goedkeuring te krijgen voor een locatie waar mogelijkerwijs outdoor volleybal zou kunnen plaatsvinden. Diverse opties worden in overweging genomen. De voorkeur gaat uit naar een locatie binnen de bebouwde kom van Middelharnis/Sommelsdijk.

 

De TCJ zal in overleg met trainers/coaches inventariseren of we genoeg begeleiders hebben om deze outdoor activiteiten op te starten en te begeleiden overeenkomstig de gestelde eisen en protocollen.

 

Wij realiseren ons dat er binnen de vereniging grote behoefte en enthousiasme is om weer te gaan ballen. Als bestuur doen we ons best om in de loop van volgende week hier een definitief besluit over te nemen. Zodra dit bekend is zullen wij het via de website en de bekende WhatsApp groepen communiceren.

 

Namens het bestuur

Paul van Beveren