Stopzetting van wedstrijden en trainingen seizoen 2019/2020

Beste leden,

Vandaag heeft de NeVoBo besloten om alle resterende wedstrijden van het speelseizoen 2019/2020 definitief stop te zetten. Zie de link van de NeVoBo: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/18/competities-topdivisie-en-lager-gestopt

In deze link wordt uitgelegd hoe er tot dit besluit is gekomen en tevens wordt er in vermeld dat er volgende week een beslissing wordt genomen over de competitie-indeling van het speelseizoen 2020/2021. Zodra dit bekend is zullen wij jullie hierover informeren.

Voor alle duidelijkheid wil ik ook vermelden dat alle trainingen van het huidige speelseizoen vooralsnog zijn komen te vervallen. Mochten er ontwikkelingen zijn die het rechtvaardigen om trainingen weer op te pakken dan zullen wij jullie daarover informeren.

Verder wil ik iedereen in deze zeer onzekere en turbulente tijd heel veel sterkte en gezondheid toewensen. Laten we met z'n allen onze verantwoordelijkheid nemen en er aan bijdragen om de verspreiding van het Coronavirus zo beperkt mogelijk te houden.

Namens het bestuur VC Intermezzo

Paul van Beveren