Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 1 november 2019

- Uitnodiging ALV namens de voorzitter - 

 Beste leden,

De zomervakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Ik hoop dat iedereen ervan heeft kunnen genieten en dat de “batterijen” voor een nieuw volleybalseizoen weer voldoende zijn opgeladen.
Inmiddels zijn alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. De zalen zijn gepland, teams ingedeeld, speelprogramma staat vast en de activiteiten planning voor het komende seizoen is ingedeeld. Met het team van de Staver zijn we druk bezig om de volgende stap voor ons honk te kunnen zetten. Afgelopen seizoen was het nog een pilot project en het komende seizoen is het de bedoeling om het een permanent karakter te geven. De nieuwe plannen zullen binnenkort gecommuniceerd worden.

Nog zes weken en dan zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer worden gehouden. Vorig jaar was onze vergadering een groot succes en ook dit jaar zou het mooi zijn als we wederom een hoge opkomst van onze leden bereiken. Dus, bij deze staat 1 november natuurlijk al in jouw agenda geblokt!

Tevens wil ik via deze nieuwsbrief een dringende oproep doen aan alle leden om waar mogelijk je aan te melden als vrijwilliger. We hebben nog steeds behoefte aan begeleiding van jeugdteams (training / coaching) en leden die eens in de zoveel weken willen meedraaien in het honkteam.

Als bestuur kijken we uit naar een sportief en dynamisch seizoen waar we met z’n allen veel plezier mogen beleven.

Paul.