Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 november 2018

Eén keer per jaar heeft het bestuur van VC Intermezzo het genoegen haar leden uit te mogen nodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook dit jaar willen we weer een terugblik werpen op het afgelopen seizoen en tevens vooruit kijken naar het komende seizoen, waar we een groot aantal uitdagingen en ambities hebben staan. Graag willen wij onze plannen en ideeën zo breed mogelijk delen.

Namens het bestuur zijn alle leden en alle ouders/verzorgers van onze jeugdleden van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse ALV op vrijdag 9 november 2018. Ook dit jaar stelt onze sponsor AxxiAuto haar locatie, Watertoren 25 te Dirksland, weer beschikbaar.

Iedereen is van harte welkom vanaf 19.00 uur. De ALV vangt aan om 19.15 uur en is gepland tot ca 22.00 uur. Na de ALV is er tijd voor een drankje en hapje.

De volgende onderwerpen zullen, naast de jaarlijks te bespreken onderwerpen, aan bod komen:

  • Officiële benoeming / afscheid bestuursleden
  • Toelichting op jaarrekening, goedkeuring en budget nieuwe seizoen
  • Hoofdlijnen van het nieuwe beleidsplan 2018 - 2023 (Toekomstvisie en doelstellingen)
  • Presentatie van Volleybalschool Goeree Overflakkee door trainers Maarten en Colin de Bus
  • Presentatie van CMV jeugdtrainingen in Oude Tonge en Sommelsdijk
  • Toelichting op de activiteiten in het huidige seizoen

Vanaf 1 november zullen de meeste documenten die besproken worden op de ALV beschikbaar worden gesteld via deze website. Alleen de financiële stukken zullen ter inzage liggen op 9 november vanaf 19.00 uur bij de ALV of ze kunnen worden opgevraagd bij onze penningmeester Arjo Wesdorp: awesdorp@me.com

Het bestuur van VC Intermezzo kijkt uit naar de komst van álle leden. 

Tot vrijdag 9 november!