Toestemmingsverklaring

Toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van V.C. Intermezzo. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. V.C. Intermezzo draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG.
De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden.
V.C Intermezzo laat met beeldmateriaal zien waar zij mee bezig is en gebruikt dit voor verschillende in- en externe doeleinden. Ook u of uw zoon / dochter kan op dit materiaal te zien zijn en natuurlijk wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Er wordt geen materiaal geplaatst waardoor een persoon schade zou kunnen ondervinden en van bezoekers worden geen namen vermeld.

Toestemming:

Met dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken d.m.v. een e-mail aan ledenadministratie@vcintermezzo.nl. Met versturen van deze verklaring gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

  •