Rechten en plichten leden

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN V.C. INTERMEZZO?

 • Actieve, gezellige en sportieve volleybalclub
 • Volop gelegenheid tot trainen en wedstrijden spelen in de Nevobo competitie
 • Begeleiding door trainers en coaches
 • Leuke (volleybal) activiteiten voor, tijdens en na de reguliere competitie
 • Circulatie Mini Volleybal (CMV) toernooien voor de jongste jeugd t/m 11 jaar

WAT VERWACHT V.C. INTERMEZZO VAN HAAR LEDEN?

 • Sportiviteit, enthousiasme, gezelligheid en positiviteit
 • Interesse in het volleybalspel en de spelregels
 • Aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Tellen (tot A-jeugdleden) en fluiten van wedstrijden (vanaf A-jeugd tot en met senioren)
 • Uitoefenen van een vrijwilligerstaak/-functie door alle seniorenleden
 • Hulp bij (volleybal) activiteiten voor en door jeugd-/senioren-/recreanten leden
 • Deelname aan (volleybal) activiteiten
 • Hulp bij (verkoop) acties vanuit de club (loterijen, cake- en kruukplaetjes, etc)
 • Het dragen van sport(volleybal)schoenen met lichte zolen tijdens het volleyballen (trainen & wedstrijden)

WAT VERWACHT V.C. INTERMEZZO VAN DE OUDERS/VERZORGER VAN JEUGDLEDEN?

 • Interesse in het volleybalspel en spelregels van zijn/haar kind(eren)
 • Interesse in de (volleybal) activiteiten van zijn/haar kind(eren)
 • Hulp bij (volleybal) activiteiten van zijn/haar kind(eren)
 • Hulp bij het trainen van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren), op roulatie basis
 • (Hulp bij) het coachen van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren), op roulatie basis
 • Verzorgen van autoritten van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren) bij uitwedstrijden, op roulatiebasis
 • Aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Hulp bij (verkoop) acties door de jeugdleden vanuit de club (loterijen, cake- en kruukplaetjes, etc.
 • Het door zijn/haar kinderen laten dragen van sport(volleybal)schoenen met lichte zolen tijdens het volleyballen (trainen & wedstrijden)