Algemene Ledenvergadering 1 november

Op vrijdag 1 november 2019 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van V.C. Intermezzo gehouden vanaf 19.00 uur.

De locatie is bij onze sponsor: AxxiAuto, Watertoren 25 te Dirksland.

Het bestuur zal terugkijken op het afgelopen seizoen en de belangrijkste plannen voor het lopende seizoen kenbaar maken en bespreken met de leden.

Uw aanwezigheid op onze jaarlijkse ledenvergadering wordt zeer op prijs gesteld. Het is fijn als er mensen mee willen denken en hun mening willen geven over wat wij als bestuur (voor u en/of uw kinderen) uitvoeren. Wilt u daarom alvast de avond van vrijdag 1 november reserveren in uw agenda a.u.b? 

Voorbereiding op de ALV?

  • De notulen van de vorige ALV 2018-2019 zijn te lezen via deze link: 

  • Het beleidsplan met een terugblik door het bestuur en de diverse commissies is te vinden op onze website, via deze link: 

  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VC Intermezzo, met agenda, via deze link:

De vergadering begint om 19.00 uur en u wordt al vanaf 18.45 uur verwelkomd met koffie en cake. Vanaf 18.45 zijn ook de financiele stukken op te halen bij de Penningmeester Arjo Wesdorp.

Heel graag tot vrijdag 1 november., 
Namens het Bestuur van VC Intermezzo,


Paul van Beveren