Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Gedragscode

In december 2006 heeft de NEVOBO een gedragscode (voor begeleiders) in het volleybal vastgesteld. Deze gedragscode voorziet in het geven van regels en aanbevelingen waarnaar binnen een vereniging gehandeld kan worden. VC Intermezzo wil een club zijn waar sportiviteit/loyaliteit uitgangspunt is en onderschrijft dan ook deze gedragscode.

 

 

Daarom heeft het bestuur besloten dat alle (vaste) jeugdtrainers en -coaches bij VC Intermezzo een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moeten kunnen overleggen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van zijn/haar taak binnen onze club. De VOG is onbeperkt geldig, maar de trainer kan op verzoek van het bestuur van de club worden verzocht de VOG te vernieuwen.

 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/

De kosten voor de VOG zullen niet voor rekening van de aanvrager komen, maar worden betaald door de Nevobo of VC Intermezzo.