Contactgegevens

KVK-nummer: 40322654
IBAN: NL78 Rabo 03420 61 003

www.vcintermezzo.nl
www.facebook.com/vcintermezzo

Instagram: vc_intermezzo

V.C. Intermezzo
Halsjuk 40
3245 DB Sommelsdijk

Hieronder vindt u de gegevens van diverse contactpersonen actief binnen de vereniging.

Bestuur:

Voorzitter Paul van Beveren
voorzitter@vcintermezzo.nl
06-53233684
Secretaris Erna Vogelaar
secretaris@vcintermezzo.nl
0187-484981
Penningmeester Arjo Wesdorp
penningmeester@vcintermezzo.nl
06-30931518
Wedstrijdsecretaris / Scheidsrechtercoördinator Marc van Biert
wedstrijdsecretariaat@vcintermezzo.nl 
06-28942763
Technische Commissie Senioren/Recreanten (TCS) Jan Kastelein 
tcs@vcintermezzo.nl 
06-53454096
Technische Commissie Jeugd(TCJ) Stan van Heemst
tcj@vcintermezzo.nl
06-31273843

commissies:

Recreanten Nicky Tuinenburg 
n.tuinenburg8@upcmail.nl 
0187-485452
Activiteiten Saskia Drok 
activiteiten@vcintermezzo.nl
Materiaalbeheerder Mark Zijlmans & Rick Kransse
materialen@vcintermezzo.nl 
Ledenadministratie Diana Smulders
ledenadministratie@vcintermezzo.nl 
PR & Communicatie                 Annemiek Wesdorp 
communicatie@vcintermezzo.nl 
Sponsorcommissie Bram Hoekman
bram@xsarus.nl
06-29507812

Kledingbeheer

Elza Robijn

kledingbeheer@vcintermezzo.nl