Contactgegevens

IBAN: NL78 Rabo 03420 61 003
www.vcintermezzo.nl
www.facebook.com/vcintermezzo
www.twitter.com/vcintermezzo

V.C. Intermezzo
Halsjuk 40
3245 DB Sommelsdijk

Hieronder vindt u de gegevens van diverse contactpersonen actief binnen de vereniging.

Bestuur:

Voorzitter Paul van Beveren
penr@2bevers.nl
06 - 53233684
Secretaris Erna Vogelaar
erna.vogelaar@upcmail.nl
0187 - 484981
Penningmeester Arjo Wesdorp
awesdorp@me.com
06 - 30931518
Wedstrijdsecretaris / Scheidsrechtercoördinator Marc van Biert
m.v.biert@live.nl
06 - 28942763
Technische Commissie Senioren (TCS) Jan Kastelein 
jan-kastelein@kpnmail.nl
0187 - 487600
Technische Commissie Jeugd (TCJ) Francien van der Sluijs 
sluushuus@chello.nl
06 - 46001328
TC Recreanten (TCR) Nicky Tuinenburg
n.tuinenburg8@upcmail.nl
0187 - 485452

commissies:

Activiteiten Saskia Drok 
saskiadrok@hotmail.com

Materiaalbeheerder Bastiaan Driece
b.driece@outlook.com
06 - 46284363
Ledenadministratie Diana Smulders
leden.intermezzo@gmail.com
06 - 55302643
PR & Communicatie                 Lotte Taale 
lottetaale@hotmail.com 
0187 - 485522
Sponsorcommissie Bram Hoekman
bram@xsarus.nl
06 - 29507812