Lid worden?

WAT mag JE VERWACHTEN VAN V.C. INTERMEZZO?

 • Actieve, gezellige en sportieve volleybalclub
 • Volop gelegenheid tot trainen en wedstrijden spelen in de Nevobo competitie
 • Begeleiding door trainers en coaches
 • Leuke (volleybal) activiteiten voor, tijdens en na de reguliere competitie
 • Circulatie Mini Volleybal (CMV) toernooien voor de jongste jeugd t/m 11 jaar
 • Het eerste tenue (shirt + broekje) wordt verstrekt door VC Intermezzo. Vervanging (ook voor jeugd) kan worden aangevraagd bij Onno Bal (tijdelijk beheerder van de tenues)

WAT VERWACHT V.C. INTERMEZZO VAN HAAR LEDEN?

 • Sportiviteit, enthousiasme, gezelligheid en positiviteit
 • Interesse in het volleybalspel en de spelregels
 • Aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Tellen (tot A-jeugdleden) en fluiten van wedstrijden (vanaf A-jeugd tot en met senioren)
 • Uitoefenen van een vrijwilligerstaak/-functie door alle seniorenleden
 • Hulp bij (volleybal) activiteiten voor en door jeugd-/senioren-/recreanten leden
 • Deelname aan (volleybal) activiteiten
 • Hulp bij (verkoop) acties vanuit de club (loterijen, cake- en kruukplaetjes, etc)
 • Het dragen van sport(volleybal)schoenen met lichte zolen tijdens het volleyballen (trainen & wedstrijden)

Wat verwacht v.c. intermezzo van de ouders/verzorger van jeugdleden?

 • Interesse in het volleybalspel en spelregels van zijn/haar kind(eren)
 • Interesse in de (volleybal) activiteiten van zijn/haar kind(eren)
 • Hulp bij (volleybal) activiteiten van zijn/haar kind(eren)
 • Hulp bij het trainen van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren), op roulatie basis
 • (Hulp bij) het coachen van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren), op roulatie basis
 • Verzorgen van autoritten van het jeugdteam van zijn/haar kind(eren) bij uitwedstrijden, op roulatiebasis
 • Aanwezigheid op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • Hulp bij (verkoop) acties door de jeugdleden vanuit de club (loterijen, cake- en kruukplaetjes, etc.
 • Het door zijn/haar kinderen laten dragen van sport(volleybal)schoenen met lichte zolen tijdens het volleyballen (trainen & wedstrijden)


Ook zin om te komen volleyballen bij V.C. Intermezzo?

Lijkt het je leuk om ook bij V.C. Intermezzo te komen volleyballen? Dat kan natuurlijk!
Je mag eerst 2x geheel vrijblijvend komen meetrainen, zodat je zelf kunt bepalen of je het leuk vindt, je kennis kunt maken met de andere leden en zodat wij met jou kennis kunnen maken.

Als je het volleyballen zo leuk vindt bij onze club dat je lid wilt worden, kan dat door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Stuur het formulier volledig ingevuld digitaal naar de ledenadministratie via leden.intermezzo@gmail.com of lever ze in hardcopy aan bij je trainer. Hij/zij zorgt dan dat ze bij de ledenadminstratie terecht komen.

Wat kost het volleyballen?

Verenigingscontributie (5 termijnen)

Senioren  
Competitiespelende senioren wekelijks 1x trainen  € 46,00
Competitiespelende senioren wekelijks 2x trainen (*) € 60,00
Senioren trainend (**), 1x trainen € 39,00
   
Jeugd (12-18 jaar)  
Competitiespelende A-, B- en C-jeugd, wekelijks 1x trainen € 32,20
Competitiespelende A-jeugd wekelijks 2x trainen € 46,20
A-, B-jeugd alleen trainend € 31,00
C-jeugd alleen trainend € 26,00
   
Jeugd (tot 12 jaar / basisschool)  
CMV jeugd € 19,00
   
Recreantenafdeling  
Competitiespelende recreanten € 29,00
Recreanten trainend € 25,00
   
Verenigingslid – rustend lid (jaartarief) € 25,00
   
Bondscontributie (eenmalig per jaar)  
Competitiespelende senioren € 52,50
Competitiespelende A-, B- en C-jeugd € 48,75
Competitiespelende CMV-jeugd € 24,00
Competitiespelende recreanten € 11,25
   
Volleybalschool (jaartarief vanaf oktober)  
B- en C-jeugd VC Intermezzo € 50,00
B- en C-jeugd overige leden € 75,00
 • De verenigingscontributie wordt jaarlijks verhoogd met de procentuele verhoging van de zaalhuur van de Staver
 • De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de publicaties door de Nevobo voor teamgelden
 • Verenigingscontributie is leeftijdgebonden; bondscontributie is gebonden aan het team waar het lid in zit. Bijv. een jongen van 11 jaar is voor zijn leeftijd nog CMV-lid, maar speelt al wel in de Jongens C. Dan is de verenigingscontributie op basis van CMV en de bondscontributie naar C-jeugd.
 • Contributiewijzigingen worden in het najaar bepaald en gaan altijd in per 1 januari
 • Er geldt binnen de vereniging een kwantumkorting. Elk derde en opvolgende lid van een gezin betaalt de helft van het contributiegeld (in volgorde van hoogte contributie)
 • De verenigingscontributie wordt geïnd in vijf termijnen, te weten september, november, januari, maart en mei
 • De teamgeldcontributie (Nevobo) wordt geïnd met de contributie van januari.
 • Om competitie te kunnen spelen is het noodzakelijk om ons een recente pasfoto toe te sturen via leden.intermezzo@gmail.com. Die pasfoto zal worden gebruikt op je spelerspas van de NeVoBo.
 • Het alleen trainen bij de senioren is alleen mogelijk met toestemming van de trainer van het team.
 • De inning van het verenigingslidmaatschap zal eenmaal per jaar geschieden.

Mocht je vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van je aanstaande lidmaatschap van VC Intermezzo, kun je contact opnemen met onze ledenadministratie via leden.intermezzo@gmail.com.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (*Voor verschillende seniorenteams is er met ingang van dit seizoen een tweede training gepland. Met de hulp van onze trainers Maarten en Colin biedt de mogelijkheid voor spelers zich nog meer te ontwikkelen. Deze sportieve ambitie kent echter ook een financiële consequentie. Op seizoensbasis zal dit een verhoging van de contributie met zich meebrengen van € 70,—. Dit is ongeveer de helft van de werkelijke kosten, maar de vereniging kan steunen op diverse sponsors zodat dit mogelijk is. De afspraak is dat een lid deze contributie betaald op het moment dat zijn of haar team een tweede training wordt aangeboden. Zijn er zwaarwegende redenen dat een speler hier niet aan kan deelnemen kan, in overleg met trainer en TC, hiervan worden afgeweken. Zie voor een volledig overzicht van de nieuwe contributies het kostenoverzicht van seizoen 2018-2019.

 (**) VC Intermezzo is een prestatiegerichte volleybal club. VCI biedt desondanks de mogelijkheid om trainend seniorenlid te worden en mee te trainen met een seniorenteam. Er kan dan geen competitie worden gespeeld (ook niet eenmalig) door het trainende lid. Het bestuur van VCI kan in samenspraak met de trainer en het team besluiten om een trainend lid toe te laten, op initiatief van de trainer, het team of het individuele trainend lid zelf. De trainer beslist echter pér training of er meegetraind kan worden met het team. De eigen spelers van het team, vaste invallers vanuit een ander team en/of jeugdleden hebben altijd voorrang bij deelname aan de training. In het geval dat de trainer besluit dat het trainend lid niet mee kan trainen met het seniorenteam, biedt VCI altijd een vervangende training aan bij een van de recreantenteams.

 

Aanmeld formulier

 • Geslacht *
 • Speelt competitie wedstrijden

  Voor jeugdleden wordt dit bepaald door de trainer.

 • Toestemmings verklaring
Lees meer over de toestemmings verklaring

Toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens

Dit is de privacyverklaring van V.C. Intermezzo. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. V.C. Intermezzo draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG.
De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. V.C Intermezzo laat met beeldmateriaal zien waar zij mee bezig is en gebruikt dit voor verschillende in- en externe doeleinden. Ook u of uw zoon / dochter kan op dit materiaal te zien zijn en natuurlijk wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Er wordt geen materiaal geplaatst waardoor een persoon schade zou kunnen ondervinden en van bezoekers worden geen namen vermeld.

Toestemming:

Met dit formulier geef ik toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken d.m.v. een e-mail aan leden.intermezzo@gmail.com. Met ondertekening van deze verklaring gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

 •