Sinds dit seizoen worden er twee trainingen aangeboden aan onze senioren

 

Voor verschillende seniorenteams is er met ingang van dit seizoen een tweede training gepland. Met de hulp van onze trainers Maarten en Colin biedt de mogelijkheid voor spelers zich nog meer te ontwikkelen. 

Deze sportieve ambitie kent echter ook een financiële consequentie. Op seizoensbasis zal dit een verhoging van de contributie met zich meebrengen van € 70,—. Dit is ongeveer de helft van de werkelijke kosten, maar de vereniging kan steunen op diverse sponsors zodat dit mogelijk is. 


De afspraak is dat een lid deze contributie betaald op het moment dat zijn of haar team een tweede training wordt aangeboden. Zijn er zwaarwegende redenen dat een speler hier niet aan kan deelnemen kan, in overleg met trainer en TC, hiervan worden afgeweken. 


Zie voor een volledig overzicht van de nieuwe contributies het kostenoverzicht van seizoen 2018-2019 op deze site: http://vcintermezzo.nl/lidmaatschap/lid-worden/